Ulano LX 660 Blue

Universální emulze pro ředidlové a vodové barvy, rychlé sušení. Vynikající pevnost za mokra, velká expoziční šířka. Použití pro většinu grafických aplikací. Středně rychlý osvit
Barva modrá, obsah pevných látek 38%. Balení 0,85 kg, 3,8 kg